V vsakem izmed nas in v NARAVI so energijska središča preko katerih poteka pretok energij.
Pomembno je, da jih ozavestimo in smo pozorni na nemoten pretok energij.
Če poenostavimo in gledamo le sedem središč so naslednja:

Tudi vsak prostor, rodovno posestvo, celotna Slovenija in cel planet Zemlja ima podobna energijska središča.
Osrednja tematika teh središč je naslednja:

Korensko – preživetje, zemeljskost, stabilnost, prazaupanje, materialna varnost

Spolno
– spolnost, oplojevanje, kreativnost, ustvarjalnost, samozavedanje

Popkovno – občutki, moč volje, moč občutenja in izražanja sebe, samonadzor, osebnost, razporeditev življenjske energije po telesu

Srčno – ljubezen, človečnost, sočutje, naklonjenost, varnost

Grleno – komunikacija, zavedanje besed, inspiracija, mentalna energija, neodvisnost, resnica

Tretje oko – intuicija, modrost, neposredna zaznava, fantazija

Temensko – spiritualnost, izkušnja duhovnega sveta, kozmična združitev, samo udejanjanje, razsvetljenje

Tudi v celotni Sloveniji so dominantna energijska središča, s katerimi se povezujejo središča na posameznih rodovnih posestvih.
Tako lahko ustvarimo močno energijsko povezavo.

TEMELJI


Izpopolnjevanje življenjskega okolja


Povezava z inteligenco Narave


Povezovanje s starimi znanji na Slovenskem


Ekološki pristop


Samooskrba (hrana, energija…)


Predajanje znanj tem in prihajajočim rodovom


Druženje, pozitivna naravnanost in izmenjava znanj