Tri besede iz vesoljnega zakona, ki določajo namen posameznega človeka in celotnega človeštva.

IZPOPOLNJEVATI
ŽIVLJENSKO
OKOLJE

To so glavne besede vseh Božanskih programov. Izpopolnjevati življenjsko okolje pomeni izpopolnjevati sebe.

Izpopolnjevati življenjsko okolje pomeni rojevati in vzgajati otroke, popolnejše, kot si ti sam.

Vsaka generacija mora biti popolnejša od prejšnje. Zato pa mora predhodna generacija naslednji prepustiti bolj izpopolnjeno življenjsko okolje.

Človek z izpolnjevanjem življenjskega okolja izpolnjuje lastno misel. Izpolnjeno življenjsko okolje pospešuje in plemeniti človeško misel.

Človek z izpolnjevanjem življenjskega okolja spoznava nesmrtnost. S tem izpolnjuje Zemljo v najpopolnejši planet v Vesolju.

 


Povzeto iz knjige Zveneče cedre Tajge, Vladimir Megre

KNJIGE